Söndagen den 30 april 2017 (Mariana)

Blekinge Flygklubb
Eringsbodavägen 16 B
372 92 Kallinge
Org.nr. 835600-0144


Översikt | Motorflyg | Ultralätt | Segelflyg | Teorikurs


Vad krävs för att börja?

Du måste ha elevtillstånd som utfärdas av Transportstyrelsen. Elevtillståndet kan erhållas tidigast det kalenderår när eleven fyller 15 år. Du ska ha erhållit medicinskt intyg lägst klass 2. Certifikat kan du få först när du fyllt 16 år.

Hur länge varar utbildningen?

Du flyger minst 15 timmar under minst 50 starter. Är du ihärdig hinner du bli klar med flygningen på en säsong (ungefär april-september).

Vem examinerar?

Du både skriver teoriprov och flyger upp för din segelflyglärare lokalt på flygklubben.

Vad får jag göra sen?

Du får flyga segelflygplan i Sverige och utlandet. Du kan utnyttja termik (uppvindar) och klarar av att hålla dig uppe en bra stund. Det finns massor av olika påbyggnadsutbildningar, bland annat molnflygning, sträckflygning, avancerad flygning, med mera.

Vad kostar det?

Flygning 300kr/start + bogserkostnad de 10 första starterna varje kalender, därefter 100 kr/start + bogserkostnad. Bogserkostnad vid skolning är ca 21 kr/min (25 kr/min - bränsleskatt vid skolning).
Teoripaket ca 1.000 kr (självkostnadspris)
Medlemsavgift 1120 kr
Certifikatutlösen ca 5.000 kr (då ingår avgift för radiocertifikat som är obligatoriskt)
Totalt ca 20.000-25.000 kr (beror på hur mycket du behöver flyga)

Varför är segelflygcertifikatet så mycket billigare än motorflygcertifikatet?

- Utbildningen sker med Segelflyget i Sverige som huvudman. LFV är endast inblandat för certifikatutskrift.
- Alla prov examineras av den lokale segelflygläraren.
- Segelflyglärare får inget betalt för flygningen.
- Det är mycket billigare underhåll på segelflygplan.
- Allt arbete som utförs för segelflygning är ideellt.

Vem ska jag kontakta?

Segelflygansvarig Maximiliano G. Canessa (Max) 0737-69 22 57